Satsingsområder

Vi satser på disse områdene:
• Natur, teknikk og miljø
• Fysisk aktivitet
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse
• Lekser og fordypning
• Sosiale ferdigheter

Se mer informasjon om våre lokale planer ved å åpne pdf-filene på denne siden.