Hovedseksjon

Satsingsområder

Vi satser på disse områdene:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
  • Sosiale ferdigheter
  • Digitale ferdigheter

Se mer informasjon om våre lokale planer ved å åpne pdf-filene på denne siden.