Hovedseksjon

Lesing og skriving

Jente som skriver

I Kunnskapsløftet (LK20), er målet først og fremst at elevene må tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som er å kunne lese og å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese innebærer å forstå, bruke, reflektere og engasjere seg i tekster. Av denne grunn har Stovner skole valgt å satse på følgende områder for å utvikle lese- og skrivekompetanse. 

Muntlig og skriftlig språkutvikling

Ved å styrke elevenes språkutvikling gjennom både muntlige og skriftlige aktiviteter øker man forutsetningen til å erverve seg bedre lesekompetanse.

Lesestrategier

Å arbeide med lesestrategier vil si å ha en bevisst plan for hvordan lesetekster skal angripes. De deles ofte inn i før – underveis,- og etterlesingsfase hvor hver fase har sine egne mål. Dette innebærer også strategier for opparbeiding av teknisk leseferdighet utover det å knekke lesekoden.

Skrivestrategier

Et annet satsingsområde er å utvikle elevenes skriveferdigheter gjennom å utvikle skrivestrategier. Skolen ønsker å utvikle skrivestrategier med systematisk skriveopplæring innenfor faste skriverammer.

Satsingsområder

NISK – Norsk intensiv språkkurs
LUS – Leseutviklingsskjema
PILOT – Elevoppfølging på individnivå
Læringssenteret – Organisering av lesekurs og allmennkulturelle aktiviteter
Lese- og skriveopplæringsplan