Ledelse og ansatte

Ledelsen

 

Rektor
Ellen Janne Granum

Assisterende rektor
Gro Hege Mathiesen

Undervisningsinspektør
Kari Loddengaard

Undervisningsinspektør
Idun Haveråen

Undervisningsinspektør
Jan Myklebostad

 

Administrasjonen

 

Kontorleder
Torild Johannessen

Kontorleder
Helene Løken

Førstekonsulent
Maria Kibsgaard 

Vikarinnkaller
Kari Jarrett

 

Sosiallærere

 

Elisabeth Westby
Mona Sahin 
Tone Bjørkmann

Telefon sosiallærere: 22 78 88 38