Hovedseksjon

Post til skolen

Aviser, pakker, tilbud til skolene, kursinvitasjoner osv. som kommer per post skal sendes til leveringsadressen, mens saksdokumenter som for eksempel søknader om skolebytte skal sendes til postadressen.   

Skolemelding

Skolen benytter skolemelding til kommunikasjon med foresatte.