Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever jobber i klaserommet

Det er trinnets lærere som har leksehjelp i klassene og i tillegg bistår AKS med hjelp på 1.-4. trinn.

Elevene som får tildelt plass på leksehjelpen har denne til foresatte gir skriftlig melding om at de ikke lenger ønsker tilbudet.

Elevene må følge reglene på leksehjelp og kan ved gjentatte brudd på disse, risikere å miste plassen. Det føres oppmøtelister hver gang, og eleven må levere melding ved fravær/fri.

Skolen presiserer at det er foresattes ansvar å følge opp leksene, selv om elevene går på leksehjelp.

Leksehjelptilbud

Skoleåret 2022/2023 blir det gitt leksehjelptilbud følgende uker:

Uke 35–39

Uke 41–50

Uke 2–6

Uke 9–13

Uke 16–21