Leksehjelp

Elever jobber i klaserommet

Eleven som får tildelt plass på leksehjelpen har denne til foresatte eventuelt gir skriftlig melding om at de ikke lenger ønsker tilbudet. Elevene må følge reglene på leksehjelp og kan ved gjentatte brudd på disse, risikere å miste plassen. Det føres oppmøtelister hver gang, og eleven må levere melding ved fravær/fri.

Leksehjelp for 1.–4.trinn vil bli gitt på Aktivitetsskolen til elever som har plass der.

Elevene må følge reglene på leksehjelp og kan ved gjentatte brudd på disse, risikere å miste plassen. Det føres oppmøtelister hver gang.

Skolen presiserer at det er foresattes ansvar å følge opp leksene, selv om elevene går på leksehjelp.

Leksehjelptilbud

Det vil bli gitt leksehjelptilbud (på trinnet og på AKS) følgende uker:

Uke 36–39

Uke 41–49

Uke 2–6

Uke 9–15

Uke 19–21