Elevvurdering

For Stovner skole gjelder kun underveisvurdering, og dette da i form av skriftlig vurdering i Its Learning. Vurderingen skal gi informasjon til eleven, foresatte og lærere om elevens utvikling og måloppnåelse i forhold til de målene skolen har valgt ut for hvert halvår i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Vurderingen skal også gi utgangspunkt for videre læring.  

Foresatte skal gjøres kjent med målene på foreldremøtet på høsten. Arbeidet rundt skriftlig vurdering er både omfattende og tidkrevende, og vi ønsker å gjøre et grundig arbeid i denne prosessen. Målene for skriftlig vurdering er de samme for alle elever på det enkelte trinn. Målene er hentet fra de veiledende læringsmålene som Utdanningsetaten har utarbeidet i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Disse målene er nedbrutt fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Elever som har IOP får ikke skriftlig vurdering i de fagene han/hun har IOP, der utarbeides i stedet et vurderingsdokument som kalles halvårsrapport. 

Vårt mål er at den skriftlige tilbakemeldingen til hjemmet skal bidra til å bedre kommunikasjon rundt den enkelte elevs læring, øke samarbeidet med hjemmet, gi bedre tilpasset opplæring og øke læringsutbyttet.  

Skriftlig vurdering publiseres i Itslearning to ganger i året; 15.januar og ca. 10.juni. 

For mer informasjon om underveisvurdering og sluttvurdering, se UDEs egen side om dette