Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Skolemiljøutvalget på Stovner skole har seks faste møter i året, med en fast agenda. SMU har de siste årene jobbet med å øke samarbeidet mellom FAU, elevrådet og skolen. Vi ser nå at dette samarbeidet begynner å gi resultater.

SMU har også en viktig stemme inn mot arbeidet med å revidere skolens handlingsplan for elevenes psykososiale miljø.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for medlemmer i skolemiljøutvalget.

Møteplan for Elevrådet og SMU 2018-2019 (PDF)

Veileder for medlemmer i skolemiljøutvalget (PDF)

Medlemmer i SMU

Leder av SMU:
Jan Myklebostad (undervisningsinspektør)

Øvrige medlemmer:
Christina Øverås (lærerrepresentant)
Sajiv Uthayakumar (elevrepresentant)
Elise Kalin Haraldsen (elevrepresentant)
Gerard Solis (elevrepresentant)
Helene Wallin (foreldrerepresentant)
Thomas Weiby (foreldrerepresentant)
Inger Lervik (politisk representant)

Drawing of a city