Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Skolemiljøutvalget på Stovner skole har fire faste møter i året, med en fast agenda. SMU har de siste årene jobbet med å øke samarbeidet mellom FAU, elevrådet og skolen. Vi ser nå at dette samarbeidet begynner å gi resultater.

SMU har også en viktig stemme inn mot arbeidet med å revidere skolens handlingsplan for elevenes psykososiale miljø.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for medlemmer i skolemiljøutvalget.

Møteplan for SMU 2022-2023

Medlemmer i SMU

Leder av SMU:
Jan Myklebostad (undervisningsinspektør)

Øvrige medlemmer:

  • Daniel Jin Riise (lærerrepresentant)
  • Malin Frøysa (elevrådsrepresentant)
  • Selma El-Morabet (elevrådsrepresentant)
  • Mariam Amri (elevrådsrepresentant)
  • Espen Johannessen (foreldrerepresentant)
  • Live Seip Bjørnflaten (foreldrerepresentant)
  • Finn Dyrkorn (politisk representant)