Hovedseksjon

Eksterne instanser

Vi samarbeider med: 

Stovner helsestasjon v/ bydelpsykolog/ fysioterapi og ergoterapi. Kontaktperson er skolens helsesøster.

Grorud BUP (barne- og ungdomspsykiatrien)

Stovner barnevern