Eksterne instanser

Vi samarbeider med: 

Stovner helsestasjon v/ bydelpsykolog/ fysioterapi og ergoterapi. Kontaktperson er skolens helsesøster.

Grorud BUP (barne- og ungdomspsykiatrien)
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abup/bup-grorud 

Stovner barnevern
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/stovner-barnevern/