Kontakt AKS

Adresse:
Stovner  aktivitetsskole
Stovnerfaret 17
0982 Oslo

Telefonnr:
Baselederkontor: 22 10 99 01
Aktivitetsskoleleder: 22 78 88 32

E-post
Kontaktinformasjon

Beskjeder til Aktivitetsskolen kan gis pr telefon i tiden 9:00-12:30 eller på e-post.