Hovedseksjon

Bokuke

Bokuka er en felles aktivitet for alle skolens elever. I uka før vinterferien leser vi hundrevis av bøker, og vi legger til side en del av de vanlige fagene på timeplanen. Hvert klassetrinn får bøker fra utvalgte forfattere eller utvalgte sjangere. Vi er også heldige og har forfatterbesøk i denne uka.

Uka starter og avslutter med en fellessamling i gymsalen hvor vi også premierer konkurranser som har vært i løpet av uka. Dette er en hyggelig, lærerik og annerledes skoleuke for alle.

Forfattere for de ulike trinnene

1.trinn – Astrid Lindgren 

2.trinn – Torbjørn Egner 

3.trinn – Alf Prøysen 

4.trinn – Roald Dahl 

5.trinn – Arne Svingen 

6.trinn – Mari Hoen Holsve 

7.trinn – Lene Kaaberbøl