Stovner skolekor

Stovner skolekor

Å være med i skolekoret er gøy! Vi synger på fellessamlingene på skolen, holder konserter, synger 17. mai og mye mer. Det er mye som skjer når du er med i Stovner skolekor.

Skoleåret 2017/18 skal koret bl.a.:

 • Synge for de nye førsteklassingene på første skoledag
 • Synge på fellessamlinger på skolen
 • Ha julekonsert
 • Synge flere steder før jul
 • Ha vårkonsert
 • Synge på 17.mai
 • Dra på kor-tur i juni
 • Og mye, mye mer

Vi i koret ønsker velkommen og håper å se mange nye gutter og jenter i skolekoret fra alle klassetrinn!

De som går på Aktivitetsskolen må gjøre avtale der, og da passer Aktivitetsskolen på at du kommer på øvelsen i rett tid. 

Har du lyst til å begynne i koret?

Du kan bli med på en øvelse for å se hvordan det er, før du bestemmer deg for å bli med.

Innmelding i koret gjøres pr mail til stovnerskolekor@hotmail.no.

Når du melder deg inn trenger vi å vite:

 • Navnet ditt og hvilken klasse du går i
 • Adresse
 • Navn, telefonnummer og mailadresse til foreldre/foresatte.
 • Har du ikke mail? Da kan du kontakte en av oss i styret pr telefon.
 • Det koster 1200,- for hele skoleåret å være medlem, har du søsken som er med i koret fra før koster det kr 600,-.
  Kontingent betales til korets konto: 0530 44 28157
 • OBS! Når du er blitt med i koret er det kjempeviktig at du er med på både øvelsene og de arrangementene hvor koret synger.

Det er også viktig å møte opp til avtalt tid.

Skolekoret høsten 2018