Hovedseksjon

Fellessamlinger

Elevene er samlet i gymsalen til fellessamling.

Hver måned arrangerer vi fellessamlinger i gymsalen. Her ønsker vi å formidle temaer og merkedager som har lang tradisjon i Norge. Samlingene omfatter alt fra skolestartsamling og høstmarkering til adventsstunder, juletregang og markering av FN-dagen. Det er de ulike trinnene som har ansvaret for at det blir hyggelige sammenkomster for voksne og barn, med formidling av faglig innhold samt musikalske innslag med forskjellige estetiske uttrykk. Vårt flinke skolekor er alltid med oss på disse samlingene og formidler nye og morsomme sanger.

Faste fellessamlinger

Skolestartsang 

Høstsamling 

FN-samling 

Adventssamling (2-3 stk) 

Lucia-markering 

Vintersamling 

Påskesamling 

Vårsamling 

Sommersang