Hovedseksjon

Elevrådet

Bilde av elevrådsstyret 2022-2023

Elevrådet har et fast styre som består at tre elever. Medlemmene i styret velges inn når de går i 5. klasse. De går gradene fra sekretær, til nesteleder og blir til slutt leder når de går i 7. klasse. Fordelen med dette er at vi har kontinuitet i styret, og et elevrådstyre som kjenner arbeidsoppgavene som skal utføres.

Oppgaver til styret i elevrådet:

 • Sette opp saker til Storelevrådet.
 • Møte hver uke for å diskutere saker som har kommet inn, lage innkallinger, referater og sette opp og arrangere turneringer for elevene.
 • Lede storelevrådsmøtene slik at elevrådsrepresentantene fra 3.-7. trinn får sagt sin mening og blir tatt på alvor.
 • Sende saker videre til de det gjelder.
 • Ansvarlig for alle skriv og søknader som sendes fra elevrådet.
 • Være et bindeledd mellom de voksne og elevene på skolen.
 • Leder skriver og holder 17. mai-talen.

Oppgaver til elevrådsrepresentantene fra klassene:

 • Møte på Storelevrådsmøtene.
 • Ta med saker fra klassen sin.
 • Ta med saker tilbake til klassen sin.
 • Være et godt forbilde for de andre elevene på skolen.

Liste over elevrådsrepresentanter 2022-2023

 

Elevrådsstyret

Elevrådsleder:
Malin Frøysa, 7. trinn

Nestleder:
Selma El-Morabet, 6. trinn

Sekretær:
Mariam Amri, 5. trinn

Representant fra lærerne:
Daniel Riise