Hovedseksjon

Talentiade

Jente i 4. klasse spiller piano

Under Talentiaden kan elevene vise fram sinetalenter innen kunst, musikk, teknikk og sport eller briljere med faktakunnskaper innen yndlingsfeltet sitt.Elevene kan melde seg på en rekke konkurranser, men kan også delta på konkurranser/aktiviteter uten påmelding.

Vi har også aktiviteter som foregår hele dagen; hinderløype, taulabyrint, natursti, balltriksing, hoppetau og strikk. Talentiaden har blant annet disse konkurransene:

Konkurranser for alle:

  • Skrivekonkurranse
  • Tegning
  • Quiz
  • Sjakk
  • Idol – sang og dansekonkurranse

Konkurranser for 1.–4.trinn:

  • Lego – byggekonkurranse
  • Bygging med plastelina

Konkurranser for 5.–7.trinn:

  • Fotografering
  • Konstruksjons med sugerør

Dagen avsluttes med finale i IDOL i gymsalen til stor glede for både deltakere og publikum. Vinnerne av konkurransene annonseres på sommersangen siste skoleuke.