Hovedseksjon

Vår profil

Skolens satsningsområder er i første rekke opplæring i de grunnleggende ferdighetene, samt et godt lærings- og arbeidsmiljø for både elever og ansatte.

Stovner skoles strategiske plan med tilhørende handlingsplaner synliggjør skolens satsningsområder som er grunnleggende ferdigheter og elevenes arbeids- og læringsmiljø. 

Stovner skole skal være et sted hvor hver elev tilegner seg mest mulig kompetanse og får best mulig elevresultater. Læring er vår primære oppgave. En høyt prioritert oppgave er den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Derfor vil vi fremover ha særlig fokus på arbeidet i klasserommet. I den forbindelse vil vi blant annet videreutvikle vår profesjonalitet i forhold til klasseledelse, tilpasset opplæring og teamarbeid. Skolen arbeider systematisk med å skape rutiner for dokumentasjon, refleksjon og oppfølging av elevenes resultater.

Stovner skole er et sted hvor hver elev skal tilbringe mye tid på en positiv, meningsfull og harmonisk måte. Vi skal sørge for at elevene samhandler godt med medelever og voksne i løpet av skoledagen. For å skape et godt og trygt læringsmiljø kreves det at klimaet er preget av toleranse, omtanke og respekt. Skolen har nulltoleranse for forsentkomming, uro og mobbing.

Skolen er en fulldigitalisert skole hvor oppjusterte datamaskiner, smartboard og trådløst nettverk inngår som elementer, og vi har så smått begynt å ta i bruk nettbrett på enkelte klassetrinn. Forhåpentligvis vil dette både heve og krydre standarden på opplæringen.

Vår visjon

Vi

  • Gleder
  • Utfordrer
  • Engasjerer