Hovedseksjon

Skolestarter på AKS

Elever spiller kubb i skolegården.

Til foresatte med barn på AKS

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til Stovner Aktivitetsskole!

Mandag 1. august starter vi opp med August-klubben på AKS. Dere har fått planen og påmelding tilsendt på e-post. Dere vil også finne planene for ferier under «Ferieklubber» her på hjemmesiden til Stovner skole.

Overgangen fra barnehage til skole er milepæl i barnets liv, og kan oppleves både som spennende og litt skummel for barn og foresatte. På Stovner ønsker vi å gjøre denne overgangen til en positiv og trygg opplevelse, og møte alle barna med varme og omsorg.

De første ukene i august har vi heldagsåpent på AKS. AKS vil for mange skolestartere være det første møtet med skolen. På AKS har vi fokus på å skape gode relasjoner, vennskap og tilby en spennende hverdag med lek og aktiviteter i samspill med barna. På AKS har vi den første tiden ekstra fokus på trygghet og det å bli kjent med elevene. Våre aktiviteter skal være lystbetonte og vi tar utgangspunkt i at barn lærer gjennom lek, undring og bevegelse. De første ukene vil vi ha fokus på lek og aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas interesser. Gjennom leken får barna en god mulighet til å utvikle nye relasjoner med andre barn og voksne.

Vi vil jobbe for at alle våre elever skal trives og ha et trygt og godt skolemiljø!

 

Aktivitetsskolen tilbyr to typer plasser:

* Hel plass: gir fritt timer til disposisjon. Elever med hel plass kan komme på morgenåpningen fra klokken 07.30. Elever med hel plass kan også benytte seg av fulltids AKS under skoleferier (høstferie, juleferie, vinterferie, osv.)

* Halv plass (gratis kjernetid), gir inntil 12 timer per uke, jevnt fordelt hver dag. I skoleferier gjelder inntil 2 dager pr. uke (hovedsakelig mandag og tirsdag). Elever med halv plass kan ikke benytte morgenåpning klokken 07.30-08.15.

Elever leker med vann og spader.
Elever klipper og limer i farget ark.
Elevtegning av blomster.
Elever driver med programering.