Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon helsesykepleier:
1.-7. trinn: 

Lena Morken
Telefon: 48203327
E-post: lena.morken@bsr.oslo. kommune.no

Tilstede på Stovner skole mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, fredag etter avtale. 

Helsesykepleier kan kontaktes pr. telefon. Hun er også tilgjengelig for elevene på dagtid, og foresatte kan ta kontakt ved behov.

Skolelege er på skolen etter avtale. Er barna syke eller trenger oppfølging av lege, skal foreldrene kontakte fastlege og ikke skolelege.

Helsesykepleier samarbeider med skolens sosiallærere, og deltar på tverrfaglige møter ved behov. Helsesykepleier kan henvise til andre behandlings- og hjelpeinstanser når dette er nødvendig.  

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.