Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo består av tjenester og kanaler for kommunikasjon. Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante verktøy tilpasset rollen til den som logger seg inn. Her finner du informasjon om hvordan vi har tatt i bruk de nye kanalene ved vår skole.

Skolenettsidene

På skolens hjemmeside vil foresatte kunne forvente å finne relevante og aktuelle nyheter både fra Osloskolen og fra egen skole. Trinnene vil jevnlig bidra med nyheter om arbeidet de gjør. Nyheter fra fellessamlinger og aktiviteter som gjelder hele skolen, blir også lagt ut der.

Pålogging til Skoleplattform Oslo (Portalen)

  • Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden.
  • Velg deretter "foresatte".
  • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge. Velg mellom flere alternativer for elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID.

Etter at du er innlogget trenger du ikke logge på andre steder for å få tilgang til meldinger fra skolen, infoside for foresatte, fraværsoversikten eller Its learning.

Her kommer en kort beskrivelse av de ulike områdene i Portalen og hva du kan forvente/finne av informasjon etter at du har logget deg på Skoleplattformen.

Meldinger fra skolen

Skolen har nå flere muligheter for å nå ut til foresatte med informasjon.

I Portalen har skolen mulighet til å legge ut meldinger til alle foresatte, trinn eller klasser. Innholdet i disse meldingene vil være beskjeder som det er viktig at foresatte får informasjon om. Slike meldinger vil ikke erstatte informasjon i papirform, men vil være en forsterkning for de elevene som ikke alltid husker å få med seg og levere infoskriv fra skolen. Vi oppfordrer foresatte til å jevnlig logge seg på Portalen.

Skolen vil fortsette med å holde kontakt med foresatte på e-post og telefon om saker som vedgår det enkelte barn. Vedrørende SkoleSMS, så vil skolen benyttet dette kun til oppfølging av elevfravær.

Det er ønskelig at foresatte melder om elevfravær via skoleSMS. Foresatte vil ha oversikt over eget barns fravær i fraværsmodulen i Its learning.

Infosider

I Portalen er det opprettet flere ulike infosider. Hvilke infosider du har tilgang til, styres av den rollen den som logger på har. Foresatte har tilgang til en ekstern side laget av Utdanningsetaten sentralt, og en som skolen selv har opprettet. Infosidene ligger tilgjengelig øverst på siden og til høyre på startsiden i Portalen. Hver skole har ansvar for å fylle egen infoside med innhold.

Stovner skole har opprettet en egen infoside for foresatte. På denne siden vil skolen etter hvert legge ut relevant, intern informasjon til skolens foresatte. Ta kontakt med skolens ledelse dersom det er informasjon dere ikke finner/eventuelt savner. Vi anbefaler foresatte å holde seg jevnlig oppdatert ved å besøke infosiden for foresatte


Brukerveiledning for foresatte 

Plan for bruk av Skoleplattform Oslo (PDF)