Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolen utarbeider en fireårig strategisk plan, og en tiltaks- og aktivitetsplan som gjelder for ett år av gangen. Den strategiske planen skal vise retningen skolen ønsker å ha fokus på i et langsiktig perspektiv, mens tiltaks- og aktivitetsplanen omfatter hvilke satsningsområder skolen skal ha fokus på i året som kommer.

Strategisk plan og tilhørende tiltaks- og aktivitetsplan evalueres hvert år i desember, og ny strategisk plan og tiltaks- og aktivitetsplan utarbeides for det kommende året. Planene følger kalenderåret.

Presentasjonsplan strategisk plan Stovner skole 2023