Hovedseksjon

Den kulturelle skolesekken

Logo til DKS

Kunnskaps- og Kulturdepartementet samarbeider om ordningen, og den er gratis for alle skolelever. På Stovner skole ligger ansvaret for kunst og kultur under Læringssenteret. I skolens planer blir det lagt stor vekt på allmenn og kulturell kompetanse gjennom formidling av kunst og kultur.

Vi er flittige brukere av «Den kulturelle skolesekken». Alle trinn har mellom to-tre faste produksjoner, og vi benytter oss av mange valgfrie tilbud både på skolen og besøk til ulike kulturinstitusjoner. Blant de faste produksjonenereiser blant annet 7. klasse til Munchmuseet, 5. klasse får høre på Oslo-Filharmonien, og 3.trinn besøker Deichmanske Bibliotek.