Om AKS

Logoen til AKS

Aktivitetsskolen Stovner

Aktivitetsskolen Stovner har i skoleåret 2016/17 ca. 200 barn. 1. og 2. trinn har lokaler i stor paviljong. 3. og 4 trinn har lokaler i liten paviljong ved parkeringsplassen.

Vi vil legge til rette for varierte utfordringer og læringsstøttende aktiviteter for barna før og etter skoletid. Sammen med skolen videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom varierte aktiviteter som gir mestringsfølelse. I hverdagen vil vi være lyttende voksne, noen barna kan snakke og diskutere med, søke trygghet hos og trives med. Vi kan tilby et godt og trygt sted der foresatte kan være sikre på at barna har det bra.

Gratis Aktivitetsskole for elever i 1. klasse skoleåret 16/17.

Barnet ditt kan være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken og 2 dager i skolens ferier.

Du kan også få heldagsplass til redusert pris.  Da kan barnet ditt være på AKS før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. AKS er stengt i juli.

En heldagsplass vil koste fra 391 til 923 kroner pr. måned avhengig av inntekt.