Hovedseksjon

Om AKS

Logoen til AKS

Aktivitetsskolen Stovner

Aktivitetsskolen Stovner har i skoleåret 2022/23 ca. 320 barn. 1. og 2. trinn har lokaler i stor paviljong. 3. og 4. trinn har lokaler i skolebygget (matsalen).

Vi vil legge til rette for varierte utfordringer og læringsstøttende aktiviteter for barna før og etter skoletid. Sammen med skolen videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter gjennom varierte aktiviteter som gir mestringsfølelse. I hverdagen vil vi være lyttende voksne, noen barna kan snakke og diskutere med, søke trygghet hos og trives med. Vi kan tilby et godt og trygt sted der foresatte kan være sikre på at barna har det bra.

Gratis Aktivitetsskole for elever på 1.-4. trinn fra skoleåret 2020.

Barnet ditt kan være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken og 2 dager i skolens ferier.

Du kan få heldagsplass til redusert pris. Da kan barnet ditt være på AKS før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. AKS er stengt i juli.

En heldagsplass vil koste fra 252 til maks 1069 kroner pr. måned avhengig av inntekt.


Her kan du lese mer om forskjellen mellom heltidsplass, deltidsplass og gratis deltidsplass på AKS: 

Plassene i AKS 2022.pdf