Tilbud om kodekurs for 4.klassene på Stovner skole!

elever programmerer

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes fra kl. 15.00–16.30 i skolens lokaler. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

Kurs 1: Tirsdag 16.januar, tirsdag 23. januar, tirsdag 30. januar og tirsdag 6.februar

            Kl. 15.00 – 16.30 alle dager.

Kurs 2: Tirsdagene 27.februar, tirsdag 6.mars, tirsdag13.mars og tirsdag 20. mars

            Kl. 15.00 – 16.30 alle dager.

Det vil bli gitt nærmere informasjon til 4.trinnselevene om påmelding til kursene. Påmelding åpner 02.01.18.