Kjære skolestarter og dine foresatte

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Tidligere år har det vært gjennomført forskoledag på Stovner skole. Men på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med Covid-19, så vil det dessverre ikke bli gjennomført i år. Skolen har derfor laget en digital førskoledag til deg. Her kan du blant annet bli bedre kjent med både skolen og Aktivitetsskolen. Alle på Stovner skole gleder  seg til å bli bedre kjent med deg og dine foresatte når vi møtes i august. Aktivitetsskolen åpner 2. august og første skoledag er 16. august.

Mer informasjon:

Informasjonsvideo til foresatte til skolestartere høsten 2021
Informasjonsvideo til skolestarterne høsten 2021 fra AKS Stovner
PowerPoint med informasjon om skolestart til foresatte
Rettigheter og plikter i grunnskoleopplæringen
Skoleruten 2021-2022
Skjema for klasseønsker høsten 2021 (sendes på e-post til mari.tjorve@osloskolen.no)

Informasjonsvideo fra januar 
Informasjonsvideo fra AKS Stovner til skolestarterne 
Info fra Stovner skole til foresatte før skolestart 1.trinn 2021.pptx
Rettigheter og plikter i grunnskoleopplæringen.docx
Skolerute 2021-2022 
Klasseønsker 21-22.docx
 

Oslo kommune har også laget et informasjonshefte for skolestartere.
Brosjyren er også tilgjengelig på følgende språk: arabisk, engelsk, polsk, somali, tamil, tyrkisk og urdu. Disse finner du nederst på denne siden