Høstsamling

Elever ønsker velkommen på scenen.

Det var 6. trinn som inviterte til fellessamling. De fremførte dikt og fortalte om hvordan årstidene forandrer seg på jorda. Alle elevene var med å synge "høsten kommer". 

elever leser dikt på scenen.
elev forteller om årstidene på scenen.