Hovedseksjon

Fellessamling 4. trinn

Publikum følger med.

4. trinn har av i temaperioden "Teknologi og ideer" lært om ulike stoffer og deres egenskaper. Dette ville de vise fram til resten av skolen, og inviterte til fellessamling hvor de viste fram fire forsøk; "CO2-ballong", "slukke lys", "indikator" og "saltstrøm". Elevene på 4. trinn var veldig flinke til å dele det de har lært med resten av skolen, og publikum fulgte derfor konsentrert med.