Skoleskyss

I Oslo kommunes reglement for skoleskyss står det blant annet om

  • Regler og retningslinjer for å vurdere ulike gruppers rett til gratis skyss.
  • Rutiner for tildeling av transport, inkludert vilkår for å ta med venner/søsken i transporten, og rutiner for dekning av transportutgifter.
  • Rutiner for klagebehandling.

 

Søknadsskjema om skoleskyss skal fylles ut og sendes til skolen via

Epost:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
VIKTIG! Emnefelt: Stovner skole

eller

Papirpost:
Oslo kommune, UDE
STOVNER SKOLE
Postboks 6127 – Etterstad
0602 Oslo

 

Søknadsskjema for skoleskyss (pdf)