Permisjonssøknad

Permisjon for en dag eller mindre sendes kontaktlærer i meldingsbok eller på mail.

Permisjon fra to inntil 10 dager sendes rektor via kontoret på eget skriv. Har du flere barn det skal søkes permisjon for, vennligst bruk samme skjema.

Permisjonssøknad (oppdatert 1. juni 2014) (PDF)

Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen