Hovedseksjon

Ny elev på Stovner skole

Ny elev på Stovner skole:

 
Foresatte til nye elever ved Stovner skole, bes om å fylle ut samtykkeskjema for fotografering. Dette gjelder for alle elever, også de som flytter/bytter skole innad i Oslo kommune. 
Vennligst fyll ut skjema samtykke til fotografering
 
Har du spørsmål om skolebytte eller skolestart, kan du finne informasjon på Oslo Kommunes nettside. Der finner du informasjon om: