Hovedseksjon

Flyttemelding

Her finnes skjema for å melde flytting og søke om skolebytte på Oslo kommunes hjemmesider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-grunnskole/

I skjemaet kan dere:

  • melde flytting, og kreve plass på ny nærskole hvis dere har flyttet til et nytt inntaksområde.
  • søke om skolebytte
  • melde flytting og ev. søke om å beholde skoleplassen på skolen de har gått på.

Dersom dere ikke skal flytte, men kun bytte skole innad i Oslo (skolebytte eller overgang til ungdomsskolen) - så må man fylle ut et tillatelsesskjema for overføring av personopplysninger som for eksempel pedagogiskerapporter eller IOP-planer. 

Tillatelseskjema