Oslostandard for samarbeid skole-hjem

Høsten 2014 ble en ny Oslostandard for skole-hjem samarbeid innført. Hensikten var å etablere en gjensidig forventningsavklaring; hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte? Målet var å styrke samarbeidet mellom foresatte, lærere og skolen, slik at forutsetningene for elevenes læring skal være best mulig.

Oslostandarden er utarbeidet på oppdrag fra byrådet (Bystyremelding nr. 1/2013) og inngår i byrådets strategi for sosial mobilitet.

Oslostandarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver:

  • Fag og læring
  • Trygghet og trivsel
  • Dialog og samarbeid

Samarbeid hjem-skole 2018 (PDF)

Du finner brosjyren på flere språk på Oslo Kommunes nettside.