Foreldreundersøkelsen 2017

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Dette mener foreldrene – Resultatrapport

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.